Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

پشت پرده هدفمند کردن یارانه ها بیش از پیش افشا می شود. این خبر را بخوانید:

یارانه برق الان هم هدفمند است لطفا تورم وگرانی را برای اقشار ضعیف هدفمند نكنید!

براساس یك گزارش پژوهشی رسمی، یارانه برق در كشور، در حال حاضر نیز به صورت هدفمند پرداخت می شود.به گزارش خبرنگار «آینده»، یكی از مهمترین جنبه‌های طرح هدفمندی یارانه‌ها در تبلیغات اعلامی، اختصاص یارانه به بخشهای نیازمند هدایت است، براین اساس طرح حذف یارانه انرژی در حالی مطرح شده است كه بررسی های علمی نشان می دهد در حال حاضر نیز در مصرف برق یارانه به صورت هدفمند توزیع می گردد.
براساس بررسی مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، متوسط هزینه برق پرداختی توسط یك واحد تجاری حدود 20 برابر یك واحد كشاورزی است و مصرف كننده تجاری كه از اقشار بالاتر و كمتر مستحق دریافت یارانه برق است، در ایران بهای واقعی برق خود را بدون دریافت یارانه پرداخت می كند.
از سوی دیگر بخش صنعت كه قرار است پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه نیز از حمایتهای دولت برخوردار شود، در حال حاضر میانگین برق یارانه ای را پرداخت می كند و در حالی كه 32 درصد مصرف برق كشور را به خود اختصاص داده، 37درصد مبلغ دریافتی شركت برق را تامین می كند.
مشتركان برق خانگی نیز كه تعداد آنها به حدود 20میلیون خانوار یعنی معادل دریافت كنندگان یارانه بالغ می شود، با مصرف یك سوم برق كشور یك چهارم مبلغ دریافتی از مشتركین را تامین می كنند. در بخش عمومی نیز كه شامل روشنایی معابر و اماكن عمومی است، طبیعتا یارانه باید تداوم یابد.
براساس این گزارش، بخش مورد حمایت ویژه در حال حاضر بخش كشاورزی است كه 13درصد برق كشور را مصرف می كند. اما كمتر از 2 درصد درآمد كل را تامین می كند و در واقع بار فعلی مصرف بخش كشاورزی برعهده بخش تجاری قرار دارد و هزینه آن از این بخش گرفته می شود.
این در حالی است كه این گزارش براساس آمار سال 1389 تهیه شده و با توجه به افزایش تا سه برابری قیمت برق در تابستان امسال كه بخش عمده یارانه در منازل مسكونی را كاهش داد ، یارانه بخش برق در شرایط فعلی نیز بیش از گذشته هدفمند شده است.
در این شرایط افزایش شدید قیمت برق برای 20میلیون خانوار مشترك شركت برق، نتیجه ای جز فشار مضاعف معیشتی نخواهد داشت و بهتر است وزارت نیرو به جای افزایش قیمت برق مسكونی بر سیاستهای تعرفه ای خود بر اساس الگوی مصرف عمل كرده و بهای برق مشتركان پرمصرف را افزایش دهد.
دفتر مطالعات انرژی مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تصریح می كند: بخش صنعت و معدن این مركز در این گزارش با استناد به آمارهای موجود خاطرنشان ساخت كه در سال 1387 19 میلیون مشترك خانگی حدود 33 درصد برق كشور را مصرف كرده و حدود 23 درصد درآمدهای دستگاه اجرایی برق را از محل فروش برق تأمین كرده‌اند، همین آمار برای بخش عمومی به ترتیب  13 درصد و 17 درصد، برای بخش تجاری به ترتیب  7 درصــد و 20 درصد، برای بخش صنــعت حدود  32 درصد و 37 درصد و بالاخــره بــرای بخــش كشــاورزی  13 درصــد و 2 درصــد بوده است.طبق این گزارش بخش كشاورزی به نسبت مصرف برق خود، از بیشترین یارانه برق برخوردار بوده و بخش تجاری از كمترین یارانه بهره‌مند شده است. به طوری كه بخش تجاری با داشتن 16 برابر مشتركین برق نسبت به مشتركین بخش كشاورزی، حدود نصف این بخش مصرف برق داشته است و حدود 10 برابر بخش مذكور به دستگاه اجرایی، هزینه مصرف برق پرداخت كرده است. بعد از بخش كشاورزی، بیشترین یارانه برق نصیب بخش خانگی شده و بعد از آن بخش صنعت و سپس بخش عمومی از آن برخوردار شده‌اند. باید توجه داشت كه بخش عمومی شامل مشتركینی است كه بعضی از آنها مثل مساجد یا مدارس دارای كمترین نرخ برق بوده‌اند و بعضی نیز مثل سازمان‌ها و ادارات دولتی بالاترین نرخ برق را پرداخت كرده‌اند.این گزارش می‌افزاید: نرخ برق در بخش خانگی تاكنون متفاوت بوده است. به طوری كه مشتركین واقع در غرب استان مازندران و بعد از آن تهران بزرگ بیشترین متوسط نرخ برق را پرداخت كرده‌اند و كمترین متوسط نرخ پرداختی بابت برق مصرفی نیز مربوط به استان‌های هرمزگان ، بوشهر و خوزستان بوده است. به طوری كه اهالی غرب استان مازندران به ازای هر كیلووات ساعت به طور متوسط حدود 83/3 برابر متوسط اهالی استان هرمزگان و حدود 79/3 برابر متوسط استان بوشهر و حدود 37/3 برابر متوسط استان خوزستان هزینه برق پرداخت كرده‌اند. آمارها نشان می‌دهد كه گرچه در مجموع همه مشتركین برق خانگی از یارانه برق بهره‌ می‌برند ولی اولاً مشتركین برق خانگی استان‌های خوزستان بوشهر و هرمزگان از بیشترین یارانه برق بهره‌مند شده‌اند و ثانیاً با اعمال سیاست‌های تعرفه پلكانی برق، مشتركین دارای مصرف بیشتر از یارانه كمتری برخودار بوده‌اند.
مركز پژوهشها  پیشنهادهای خود را نیز  ارائه داده كه در آنها آمده است:  آمارهای رسمی كشور نشان می‌دهد كه از سال 1386 به بعد با اتخاذ سیاست تعرفه‌های پلكانی، ترجیحی و تبعیضی یارانه برق به مصارف آن در نقاط گرمسیر (4 منطقه) و كشاورزی بعضی از بخش‌های عمومی (مثل مدارس، مساجد، تكایا، بیمارستان‌هاو…)، مصرف كننده‌های خانگی كه كمتر از الگوی تعریف شده ، برق مصرف كرده‌اند متمایل شده است و مصرف كنندگان بالای خانگی، مصارف تجاری، بعضی از مصرف كنندگان عمومی و سپس صنعتی از كمترین یارانه برق، بهره‌مند شده اند.ایران از نظر سرانه مصرف برق در بین 218 كشور، مقام 95 را دارد و نسبت به متوسط دنیا در سال 2006 نیز بیش از 1079 كیلووات ساعت كمتر برق مصرف كرده است. همچنین نسبت به همسایگان جنوبی خلیج فارس نیز به طور متوسط كمتر از یك چهارم مصرف آنها برق مصرف كرده‌است.

دیروز خبری به دستم رسید به این مضمون:

این خبر را که مربوط به مدتی پیش است بخوانید: شهردار استکلهم به دلیل پرداخت هزینه بنزین خودروی شخصی اش از بیت المال، مجبور به کناره گیری شد.
روزنامه اردنی الدستور نوشت: شهردار استکلهم پایتخت سوئد که همزمان ریاست یکی از احزاب این کشور را نیز برعهده دارد ناگهان بدون مقدمه و به صورت ناگهانی خود را در میان موجی از انتقادات و خشم کم نظیر مردمی دید و از طرف مطبوعات و رسانه ها به فساد مالی متهم شد.
وی در نهایت مجبور به کناره گیری از سمت شهردار استکلهم شد. تمام این اتهام شهردار استکلهم این بود که خانم شهردار با استفاده از کوپن های دولتی (ژتون)، برای خودروی شخصی خود بنزین زده است.
منتقدان و مطبوعات در سوئد گفته اند: اگر شهردار از اموال عمومی استفاده شخصی کند پس دیگر کارمندان شهرداری با اموال عمومی به دست آمده از مالیات های عمومی، چه می کنند و این مبالغ را چگونه هزینه می کنند؟
البته شهردار استکلهم در واکنش به این انتقادات قسم یاد کرده که در  پمپ بنزین، متوجه جا گذاشتن کیف پول خود می شود و لذا مجبور شده  از کوپن های دولتی برای پرداخت هزینه بنزین استفاده کند.
وی اضافه کرد: در این شرایط چه باید می کردم ؟ آیا باید با پای پیاده به شهرداری می رفتم یا اینکه از سایر شهروندان پول قرض می گرفتم؟ من فقط کیف پولم را جا گذاشته بودم.
البته مطبوعات و منتقدان این توجیه های خانم شهردار را نپذیرفته و گفتند: این توجیه ها برای شهردار استکلهم مناسب نیستند و وی می توانست به جای خیانت در امانت، خودروی خود را ترک و از وسایل حمل و نقل عمومی برای رسیدن به مقصد استفاده کند.
شهردار استکلهم علاوه بر کناره گیری از سمت خود، از جایگاه حزبی اش نیز به عنوان رئیس حزب، کنار گذاشته شد تا به کلی از صحنه سیاسی سوئد حذف شود.
یک رویداد مشابه در فنلاند
این درحالی است که پیش از این وزیر بهداشت فنلاند نیز به دلیل کشف فساد مالی اش مجبور به استعفا شد.
این وزیر فنلاندی به هزینه دولت، سه مرتبه با همسر خود تماس تلفنی بین المللی برقرار کرده بود.
این حادثه باعث خشم و عصبانیت افکار عمومی و مطبوعات فنلاند شد چرا که این فرد با سوءاستفاده از جایگاه خود به عنوان وزیر کابینه با هزینه پرداختی توسط مالیات دهندگان فنلاندی سه مکالمه بین المللی شخصی انجام داده بود.
این وزیر فنلاندی نه تنها استعفا کرد بلکه پرونده ای برای وی در دادگاه تشکیل و مجبور شد هزینه این سه تماس تلفنی بین المللی را بپردازد.
یک رویداد مشابه در ایران…

البته در ایران برخی مسوولان وظیفه ملی و مذهبی خود می دانند که مفت و مجانی از امکانات دولتی استفاده نمایند!…

همشهری سرنخ در شماره 71 خود به سراغ زنی رفته که موفق شده بعد از اثرات تلخ و تکان‌دهنده اعتیاد بر زندگی‌اش، پاک شود و به دنبال آن پدر 86 ساله خود و 14 نفر از اعضای خانواده‌اش را از چنگال اعتیاد رهایی بخشد.
بخش‌هایی از این گزارش تکان‌دهنده در ادامه می‌آید: در یکی از محله‌های پرت ملارد کرج به دنبال کمپی می‌گردیم که به‌تازگی افتتاح شده. این کمپ چند ماه است توسط زنی که خودش سال‌ها معتاد بوده راه اندازی شده تا به معتادان داوطلبی که تصمیم گرفته‌اند سلامتی شان را به دست بیاورند کمک کند. گودال‌های بزرگ و تل‌های خاکی که بچه‌ها کنار آنها مشغول بازی کردن هستند مناظری است که تا قبل از رسیدن به کانون آرامش می‌بینیم.
منیژه در حال صحبت با خانواده یکی از رهجوهاست. کارش که تمام می‌شود به سراغش می‌رویم و گفت‌و‌گویمان را از ماجرای معتاد شدنش شروع می‌کنیم… به خواندن ادامه دهید »

چندی پیش یکی از دوستان مقاله ای درباره هدفمند کردن یارانه ها نوشته بود که بهتر دیدم  به این بهانه در 5 بخش به بررسی این طرح اقتصادی بپردازم و از زوایای مختلف اهداف و پیامدهای اجرای این طرح را مورد ارزیابی قرار دهم. در این بخش به میزگردی می پردازم که سال گذشته پیرامون مسایل اقتصادی ایران تشکیل گردید و دو تن از اقتصاد دان های برجسته ایران در این میزگرد  به اظهار نظر پرداختند…آنچه می خوانید سخنان این دو کارشناس است که  خواندن دقیق آن بسیاری از مسایل را روشن می کند.

به خواندن ادامه دهید »

آقای احمد توکلی را کم و بیش می شناسید؛ یار اقتصادی سابق آقای احمدی نژاد و همراهان ایشان و منتقد کنونی دولت خدمتگزار. آقای توکلی که  بسیار هم عدالت خواه و مستضعف دوست می باشد و بر حسب تصادف مدرک دکترایشان را با تمام مشغله کاری از انگلستان دریافت کرده اند! چندی پیش افاضاتی در مورد مالیات ارزش افزوده فرموده اند که انسان را دچار شگفتی و حیرت می نماید! بگذارید ابتدا به خاطرات نیم بند ایشان در انگلستان اشاره کنم که در دیدارگاه تابناک بازتاب داده شده است:..

به خواندن ادامه دهید »

این خبر را به دقت بخوانید تا دریابید امثال سید حسن نصرالله تا چه میزان ملیت ایرانی را با افکار و اندیشه‌ها و منافع گروه حامیش در تضاد می بیند…

از خود بپرسید سید حسن نصرالله به چه دلیل چنین سخنانی بیان داشته است و ؟! چه دلیلی وجود دارد که سید حسن نصرالله از تمدن پر سابقه ایرانی ها به خشم بیاید و این چنین صریح در مقابل تمدن پر شکوه ایرانیان بیاستد…

سید حسن نصرالله: در ایران امروز چیزی به نام تمدن پارسی پیدا نمی شود

به گزارش جهان در دو سه روز اخیر ویدئویی از یکی از سخنرانیهای تلویزیونی سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در سایت یوتیوب منتشر شده است.
ویدئو شامل بخشهایی از دو سخنرانی جداگانه سید حسن نصرالله است که سال گذشته در زمانهای متفاوتی ایراد شده است. همچنین متن این اظهارات در سایت اینترنتی المنار، متعلق به حزب الله لبنان وجود دارد و قابل دسترسی است.
ترجمه سخنان بخش نخست ویدئو این است: » … شاید منظور، ایران باشد اما در ایران امروز چیزی به نام پارسی سازی یا تمدن پارسی پیدا نمی شود. آنچه در ایران هست تمدن اسلامی است. آنچه در ایران هست دین محمد عرب هاشمی مکی قریشی تهامی مضری [اشاره به نسب عربی و اجداد پیامبر اسلام] است و بنیانگذار جمهوری اسلامی پدر در پدر عرب بوده و فرزند پیامبر خدا محمد است که درود خداوند بر او و خاندانش باد. امروز رهبر در جمهوری اسلامی، امام سید خامنه ای قریشی هاشمی، فرزند پیامبر خدا و فرزند علی بن ابی طالب و فاطمه زهراست که عرب بودند. شاید منظور ایران باشد …».
در بخش دوم ویدئو سید حسن نصرالله سخنانی در مورد حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ایران بیان می کند: «… در چند هفته اخیر، بعضی ها رؤیای پایان انقلاب اسلامی و سرنگونی نظام جمهوری اسلامی را در ایران در سر پروراندند اما این رؤیاها سراب است. این ایرانی که خیلی ها در دنیا رخدادهای اخیرش را بزرگنمایی کردند، من امروز به شما تأکید می کنم که این ایران، نظام و حکومت و مردم و نخبگانش به برکت وجود رهبری حکیم، شجاع، رحیم، مدیر و مدبر، رهبری تاریخی که جناب امام سید خامنه ای – سایه اش پاینده باد – است، و به برکت حضور تاریخی سی ساله مردم، امروز نیرومندتر از پیش از بحران خارج شده و همین گونه که هست خواهد ماند …».
آنچه در ایران هست تمدن اسلامی است. آنچه در ایران هست دین محمد عرب هاشمی مکی قریشی تهامی مضری [اشاره به نسب عربی و اجداد پیامبر اسلام] است و بنیانگذار جمهوری اسلامی پدر در پدر عرب بوده و فرزند پیامبر خدا محمد است.

برگرفته از دیدارگاه خبری  شفاف

17 آبان 89

این درد لعنتی!

اکنون که دارم تارنگارم را به روز می کنم از شدت درد به خودم می پیچم. 2 روز دیگر برای مرحله دوم معاینات پزشکی به مسافرت می روم پس تا مدتی شما دوستان را نخواهم دید.امیدوارم پست بعدی من بدون درد باشد!

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: